SELAMAT DATANG KE UNIT SPBT SMK TUN MUTAHIR

Monday, 10 March 2014


                                                                                                                                                        Lampiran F
                                                                                                                                   SPBT E ( Menengah )
SKIM PINJAMAN BUKU TEKS
JUMLAH PELAJAR MENERIMA BANTUAN SPBT
2015

NAMA SEKOLAH :  SMK TUN MUTAHIR

BIL
TINGKATAN
JUMLAH PELAJAR
JUMLAH PELAJAR BERAGAMA ISLAM
JUMLAH PELAJAR BUKAN ISLAM
JUMLAH PELAJAR YANG MENGAMBIL BAHASA CINA
2014

2015
2014
2015
2014
2015
2014
2015
1

Peralihan
41
41
0
0
41
41
41
41
2

1
231
238
99
102
132
136
125
129
3

2
234
231
130
99
104
132
107
125
4

3
250
234
132
130
118
104
110
107
5

4 Sains Sosial

193
200
82
117
111
88
104
80
4 Sains / Teknikal

44
50
12
15
31
30
27
30
6
5 sains social

174
193
93
82
81
111
72
104
5 sains/ Teknikal

46
44
9
12
37
31
35
27

JUMLAH

1213
1231
557
557
655
673
621
643


Saya mengesahkan bahawa maklumat yang di berikan di atas adalah betul.

  Nama Pengetua : …………………………………………
                            
                                                               
  Tandatangan      : …………………………………………


No comments:

Post a Comment